De Stichting Kunstmarkt Waddenland is met ingang van 1 januari 2019 opgeheven. 

 

Exposities: zie Nou Nog Mooier